ZETEL :

V.Z.W. “De Grenslandtrekkers”      
De Kleermakers  4
2370 Arendonk (BLG)

SECRETARIAAT :
Markt 26 i
5541 EA Reusel (NL)